ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
มนุษยศาสตร์ รามคำแหง

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.2.1  ปรัชญา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์และโลกปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้

1.2.2  วัตถุประสงค์

1.2.2.1   เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสในหมวดวิชาทักษะภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้าน ภาษาศาสตร์ วรรณคดี และวัฒนธรรมฝรั่งเศส

1.2.2.2   เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาได้ดีเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพและรับใช้สังคมในภาครัฐและเอกชน

1.2.2.3   เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาหาความรู้ในระดับสูงขึ้นไป เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน และเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการ

1.2.2.4   เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและความคิดของเจ้าของภาษา

 

ดาวน์โหลดหลักสูตร

minor_fr.doc (205.50 KB)

 

ที่รามคำแหงมีหลักสูตรปริญญาโทการแปล ภาษาฝรั่งเศส-ไทย ที่น่าสนใจมาก เพราะนอกจากจะมีอาจารย์ปริญญาเอกด้านปรัชญาการแปลแล้ว ยังมีอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพด้านการแปลและล่ามจากนอกมหาวิทยาลัยมาร่วมให้ความรู้ เปิดเรียนภาคเสาร์อาทิตย์ครับ อาจารย์ต้นสอนการแปลวรรณกรรมประเภทบทกวีที่นี่ครับ

ดาวน์โหลดหลักสูตร

FRmaspro.doc (493.00 KB)
Faculté de rêve /คณะในฝัน

อักษรศาสตร์ จุฬา
อักษรฯ โบราณ ศิลปากร
มนุษยศาสตร์ มอ.
มนุษยศาสตร์ จันทรเกษม
มนุษยศาสตร์ บูรพา
มนุษยศาสตร์ นเรศวร
มนุษยศาสตร์ ขอนแก่น
มนุษยศาสตร์ เชียงใหม่
มนุษยศาสตร์ เกษตรฯ
มนุษยศาสตร์ มศว
ศิลปศาสตร์ พะเยา
ศิลปศาสตร์ รังสิต (เอกชน)
ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์Copyright © 2010 All Rights Reserved.