ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
มนุษยศาสตร์ เกษตรฯ

คณะมนุษยศาสตร์ เอกฝรั่งเศส เกษตรศาสตร์

เว็บไซต์ http://foreignlang.hum.ku.ac.th/about.php

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งเป็นภาควิชาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537 โดยแยกออกจากภาควิชาภาษา ซึ่งขณะนั้นประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่นและการแปล  เมื่อแยกสาขาวิชาภาษาไทยจัดตั้งเป็นภาควิชาภาษาไทยแล้ว ภาควิชาภาษาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น และการแปลภาควิชาภาษาต่างประเทศ เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2535-2536 โดยแยกเป็นสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น) สาขาภาษาฝรั่งเศส สาขาภาษาเยอรมัน และสาขาการแปล และในปีการศึกษา 2545 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศได้แยกรับนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น และในปีการศึกษา 2547 สาขาวิชาภาษาจีนได้รับนิสิตวิชาเอกภาษาจีนเป็นรุ่นแรก

คณะมนุษยศาสตร์ ที่ ม . เกษตร ก็เป็นคณะที่ อ. ต้นคุ้นเคย เพราะรับเชิญไปสอนค่อนข้างบ่อย อีกทั้งเคยมาทำงานล่ามที่กรมประมง ที่อยู่ในพึ้นที่เดียวกันหลายหน อาจารย์ที่คณะน่ารักและใจดีมาก ๆ ทุกคน ส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเอง และกล้าที่จะใช้ภาษาฝรั่งเศส นักเรียนที่นี่หลายคนได้ทุนไปเรียนต่อในฝรั่งเศสด้วยการสนับสนุนของอาจารย์ บรรยากาศคณะร่มรื่น และอาหารก็อร่อย ถ้าเบื่ออาหารในมหาวิทยาลัย ก็ออกมาข้างนอกได้ ของกินมหาศาล หรือจะมาเซ็นทรัลลาดพร้าวเลย ก็ไม่ไกล

เรียนเสร็จแล้วก็ถ่ายรูป ตามธรรมเนียม นักศึกษาสมัยนี้ตัวใหญ่จริง 

 
Faculté de rêve /คณะในฝัน

อักษรศาสตร์ จุฬา
อักษรฯ โบราณ ศิลปากร
มนุษยศาสตร์ รามคำแหง
มนุษยศาสตร์ มอ.
มนุษยศาสตร์ จันทรเกษม
มนุษยศาสตร์ บูรพา
มนุษยศาสตร์ นเรศวร
มนุษยศาสตร์ ขอนแก่น
มนุษยศาสตร์ เชียงใหม่
มนุษยศาสตร์ มศว
ศิลปศาสตร์ พะเยา
ศิลปศาสตร์ รังสิต (เอกชน)
ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์Copyright © 2010 All Rights Reserved.