ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
คำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า

Conjonction

คำเชื่อมบอก เหตุ ผล แย้ง เป้า

 

กลุ่มที่ 1 คำเชื่อมบอกเหตุ “เพราะอะไร” มักจะเป็นคำตอบของคำถาม Pourquoi

 

1.1   คำเชื่อมบอกเหตุที่ตามด้วยประโยค indicatif (mode indicatif ก็คือกริยาที่กระจายใน temps Présent, passé composé, imparfait, plus-que-parfait, futur simple, futur antérieur เป็นต้น)

 

* Parce que (เพราะว่า) + phrase à l’indicatif

EX. Julien est en retard parce que son réveil n’a pas sonné. จูเลียงมาสาย เพราะนาฬิกาปลุกไม่ทำงาน

* Car (เพราะว่า)  + phrase à l’indicatif

(sourtout à l’écrit) นิยมใช้ในภาษาเขียนนะครับ

EX. Les gens des pays occidentaux vont souvent dans les pays asiatiques car il n’y a pas beaucoup de soleil chez eux en hiver. คนจากประเทศตะวันตกชอบมาเที่ยวประเทศในเอเชียเพราะในฤดูหนาว ที่บ้านของพวกเขาไม่ค่อยมีแสงแดด

* Puisque, comme (เนื่องจาก)  + phrase à l’indicatif

EX. Puisque tu es Thaïlandais, tu as un passeport thaïlandais. เนื่องจากเธอเป็นคนไทย เธอก็ต้องมีพาสปอร์ตไทย

Puisque จะนิยมวางไว้หน้าประโยคหรือตรงกลาง ส่วน Comme นิยมวางไว้หน้าประโยค

การใช้ puisque และ comme เป็นการบอก “เหตุ” ที่เรารู้กันดีว่าจะส่งไปสู่ “ผล” อะไร ดังเช่น ตัวอย่างที่ยกไว้ ก็ในเมื่อเป็นคนไทย ก็ต้องมีพาสปอร์ตไทย คนพูดก็รู้คนฟังก็รู้ ไม่มีข้อโต้แย้ง หรืออีกตัวอย่างหนึ่ง Puisque tu ne veux pas m’accompagner, j’y vais seul. ก็เธอไม่อยากไปเป็นเพื่อนฉัน ฉันไปคนเดียวก็ได้ (เธอรู้ ฉันรู้) แต่ J’y vais tout seul parce que mon père ne veut pas m’accompagner. ฉันไปคนเดียว เพราะพ่อไม่อยากไปด้วย (ฉันรู้ แต่คนฟังไม่รู้ ก็เลยอธิบายเหตุผล) ในภาษาอังกฤษเทียบเคียบได้กับ since

 

1.2 คำเชื่อมบอกเหตุที่ตามด้วยนามหรือสรรพนาม

 

*A cause de (เพราะ...) + nom, pronom

(idée négative ou neutre) บอกเหตุที่มีความรู้สึกกลางถึงลบ

EX. Hier, on circulait très mal à cause de la pluie. เมื่อวานนี้รถติดมากเพราะฝนตก

Grâce à + nom, pronom

(idée positive) บอกเหตุที่เป็นแง่บวกเท่านั้น

EX. La vie des villageois a complètement changé grâce à l’électricité. ชีวิตชาวบ้านเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อมีไฟฟ้า

 

กลุ่มที่ 2 คำเชื่อมบอก ผล

 

* Donc (ดังนั้น ออกเสียงว่า ด๊ง) ตามด้วยประโยค indicatif

EX. Marie est malade, donc elle reste au lit. มารีป่วย ดังนั้น เธอจึงนอนพักอยู่บนเตียง

*Alors (ดังนั้น) ตามด้วยประโยค indicatif

EX. Vous avez 18 ans, alors vous pouvez voter. พวกเธอมีอายุ 18 ปีแล้ว ดังนั้น เลือกตั้งได้

 

*C’est pour ça que (ด้วยเหตุนี้) ตามด้วยประโยค indicatif (หรือพูดยาว ๆ ว่า C’est la raison pour laquelle)

EX. Je me suis trompé de bâtiment. C’est pour ça que je n’ai pas trouvé l’appartement. ฉันจำตึกผิด ก็เพราะเหตุนี้ฉันก็เลยหาคอนโดไม่เจอ

 

กลุ่มที่ 3 คำเชื่อมบอกความ “แย้ง” ข้อความหน้าและหลัง ขัดกัน

 

3.1 คำเชื่อมบอกความขัดแย้งที่ตามด้วยประโยค indicatif

*Mais (แต่) ตามด้วยประโยค indicatif

EX. Je veux aller à l’étranger, mais je n’ai pas assez d’argent. ฉันอยากไปต่างประเทศ แต่ไม่มีเงินพอ

*Pourtant, cependant (แม้กระนั้น) ตามด้วยประโยค indicatif

EX. Il n’est pas riche, pourtant il a beaucoup d’amis. เขาไม่รวย แม้กระนั้น เขาก็มีเพื่อนเยอะ

 

3.2 คำเชื่อมบอกความขัดแย้งที่ตามด้วย นาม หรือ สรรพนาม

*Malgré (แม้ว่า) + nom, prénom

EX. Malgré la pluie, le travail continue. แม้ว่าฝนจะตก งานก็ดำเนินต่อไป

ใช้ expression “quand même” บอกความขัดแย้งได้ เช่น Il pleut. Le travail continue quand même.

 

3.3 คำเชื่อมบอกความขัดแย้งที่ตามด้วยประโยค indicatif

*Même si (แม้ว่า)

EX. Il continue à travailler même s’il est fatigué. เขายังคงทำงานต่อไป แม้ว่าจะเหนื่อย

 

3.4 คำเชื่อมบอกความขัดแย้งที่ตามด้วยประโยค mode subjonctif

*Bien que, quoique (แม้ว่า) + ประโยค subjonctif

EX. Bien qu’il fasse chaud, nous n’avons pas encore allumé le climatiseur. แม้ว่าจะร้อน แต่เราก็ยังไม่เปิดแอร์ (ห้ามใส่ mais กลางประโยค เหมือนกับการใช้ Although … ที่ห้ามตามด้วย but)

 

 

กลุ่มที่ 4 คำเชื่อมบอก “เป้า” ใช้นำคำอธิบายว่าเพื่ออะไร

 

*Pour, afin de (เพื่อ) + แม่กริยา infinitif (แต่ afin de นิยมใช้ในภาษาเขียนมากกว่า)

EX. On a besoin d’un permis spécial pour conduire un avion. เราต้องมีใบขับขี่พิเศษเพื่อขับเครื่องบิน

 

*Pour que, Afin que (เพื่อ) + phrase au subjonctif  ระวัง ประโยคที่ตามหลังต้องอยู่ใน mode subjonctif

EX. Les magasins seront ouverts dimanche pour que les gens puissent subjonctif Verbe Pouvoir faire leurs achats de Noël. ร้านค้าจะเปิดวันอาทิตย์เพื่อให้ผู้คนมาจับจ่ายซื้อของเตรียมงานวันคริสต์มาส


Copyright © 2010 All Rights Reserved.