ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
cv

อ. ต้น ชื่อจริงชื่อ อภิชาต เพิ่มชวลิต

เป็นคน ฉะเชิงเทรา

การศึกษา

จบการศึกษาจาก ร.ร. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา เข้าเรียนต่อระดับ

ปริญญาตรีในคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกภาษาฝรั่งเศส โทภาษาอังกฤษ

เรียนต่อระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทย เมื่อเรียนจบได้ทุนรัฐบาลฝรั่งเศสไปเรียนต่อในระดับ

ปริญญาโทการแปลฝรั่งเศส-อังกฤษ ณ สถาบันนักแปล ล่ามและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย Marc Bloc เมืองสตราสบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาษาที่เชี่ยวชาญ คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส และ ไทย และสามารถพูดภาสเปนและเยอรมันเพื่อการสื่อสารได้

การงาน

ปัจจุบันทำงานเป็น นักแปลและล่ามผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยมีชื่อขึ้นทะเบียน ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ฝ่ายการพาณิชย์ อ. ต้นทำงานแปลและล่ามให้กับสถานทูตกาบอง และหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ที่ติดต่อสื่อสารหรือมีโครงการร่วมกับประเทศฝรั่งเศส เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, กรมประมง กระทรวงเกษตรฯ, สำนักจราจรกรุงเทพมหานคร, ศาลาว่าการกรุงเทพฯ และอื่น ๆ นอกจากนี้ อ. ต้น ยังเป็นนักแปลให้กับนิตยสารสำคัญสองเล่ม คือ ELLE และ Marie Claire 

อ. ต้น เป็นอาจารย์รับเชิญสอน

วิชาการแปลโครงการปริญญาโทการแปล ม. รามคำแหง

ปริญญาโทการแปล ม. ธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี คณะโบราณคดี ศิลปากร

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เป็นวิทยากรวิชาการแปลเฉพาะด้าน ม. ศรีนครินทรวิโรฒม์ ม. รังสิต ม. เกษตร และเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนราชินี, โรงเรียนจิตรลดา, สายปัญญา, สตรีวัดระฆัง ฯลฯ Copyright © 2010 All Rights Reserved.