ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
pronom EN

EN สรรพนามกรรมตรงแทนคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่

สรรพนาม en เป็นปัญหาของคนอ่อนไวยากรณ์ไม่น้อย เพราะผูกพันกับกฎไวยากรณ์พื้นฐานหลาย ๆ ตัวที่เรียนตั้งแต่เริ่มศึกษาภาษาฝรั่งเศส ระวังให้ดี คนที่ทำ en ไม่ได้ จะส่งผลร้ายต่อการใช้ pronom relatif ‘Dont’ ที่จะเรียนในอนาคตอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น เรารีบมาเรียนการใช้ en อย่างตั้งใจกันดีกว่า

 

การใช้ en

 

1. แทนกรรมตรง COD ที่มี

articles partitifs ซึ่งได้แก่ du, de la, de l’ และ des และ

articles indéfinis ซึ่งได้แก่ un une des นำหน้า

สรรพนาม en ตัวเดียวแทนได้หมดทั้งหญิงชายเอกพจน์พหูพจน์ เช่น

 

Je prends de l’eau COD ที่มี article partitif. ðen prends.ฉันดื่มน้ำ

น้ำ (เพศหญิง) นำหน้าด้วย article partitif « de l’ » เป็นกรรมตรง จึงแทนได้ด้วย en

Je veux acheter des pommes. ð Je veux en acheter.ฉันอยากซื้อแอปเปิ้ล

 

En ถึงแม้จะเป็นกรรมตรง แต่ไม่ส่งผลให้เกิดการ accord ใด ๆ ทั้งสิ้น (ไม่เหมือนพวก le, la, les และอื่น ๆ) เช่น

J’ai bu de l’eau. ðen ai bu. en แทนน้ำเพศหญิงแต่ไม่เกิดการ accord

 

2. ใช้แทนนามหลังจำนวนตัวเลข เช่น

J’ai 4 frères. ðen ai 4.ฉันมีพี่น้องผู้ชาย 4 คน ต้องเก็บตัวเลขไว้ด้วย

Prends trois pommes.ðPrends-en trois. เอาแอปเปิ้ลไปสามลูกสิ

 

 

3. แทนนามหลังคำบอกปริมาณต่าง ๆ เช่น un peu deนิดหน่อย, trop deมากเกินไป, un kilo deหนึ่งกิโล, beaucoup deมาก, assez deเพียงพอ, plusieursหลาย ๆ, quelquesสองสาม เป็นต้น ตัวอย่างเช่น

 

Avez-vous beaucoup de voitures ?คุณมีรถเยอะไหม

ðOui, j’en ai beaucoup. มี มีเยอะ

Combien de farine voulez-vous acheter ? คุณต้องการซื้อแป้งเท่าไหร่

ðJe veux en acheter 3 grammes. เอาสัก 3 กรัม (ย่อมาจาก trois grammes de farine)

As-tu des amis français ? เธอมีเพื่อนฝรั่งเศสไหม

ð Oui, j’en ai quelques uns. มี มีอยู่สองสามคน

 

4. แทนสถานที่ที่ตามหลัง de

Tu viens de Paris ? เธอมาจากปารีสเหรอ

ð Oui, j’en viens. ใช่ ฉันมาจากปารีส

 

จำ S ในประโยคคำสั่ง Tu ที่เคยตัดทิ้งไป แล้วเตือนไว้ว่า สักวันมันจะกลับมา วันนี้ มันกลับมาแล้วเพราะประโยคคำสั่งที่เคยตัด S ทิ้งเมื่อกระจายกับ Tu เมื่อตามหลังด้วย En ต้องเรียก S กลับคืนมาเหมือนเดิม เพื่อช่วยเรื่องการออกเสียงให้เพราะ เช่น

Mange du riz ! ð Manges-en !กินข้าวซะ

 

เพื่อความสุภาพ นิยมแทน de + คน ด้วย Pronoms toniques (ทบทวน Pronoms toniques ด้วยถ้าลืมแล้ว) เช่น parler de, s’occuper deดูแล, être fier deภูมิใจ, avoir peur deกลัว

Marie parle de son père. ð Marie parle de lui. มารีพูดถึงพ่อ

แต่ถ้าเป็นของ ใช้ EN แทนได้ เช่น

Marie parle de son histoire. ð Marie en parle.

 

เรื่องนี้ไม่ง่าย ทบทวนบ่อย ๆ นะครับCopyright © 2010 All Rights Reserved.