ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
COD/กรรมตรง

ในที่สุด การเรียนภาษาฝรั่งเศสก็หนีเรื่องกรรมไปไม่พ้น เป็นเวรกรรมของคนเรียนพอสมควร เรื่องของกรรมนี้เป็นบทพิสูจน์สำคัญของคนเรียนภาษาฝรั่งเศสทุกคน คนที่อยากจะเข้าใจ ต้องลงทุน สละเวลาศึกษาอย่างจริงจัง ถ้าใช้วิธีอ่านผ่าน ๆ คงยากที่จะบรรลุ

เรามาหว่านพืช หวังผลกันเถิด

กรรมในภาษาฝรั่งเศสมี 2 กลุ่ม คือ กรรมตรง และ กรรมรอง เราจะเริ่มที่สรรพนามกรรมตรง หรือ CODเซ-โอ-เด (Complément d’objet direct) ก่อน หน้าตาของกรรมตรงเป็นดังเห็นในตาราง (ต้องท่อง)

 

ประธาน

กรรมตรง

Je

me

Tu

te

Il/elle

le, la (se) ดูคำอธิบายการใช้ Se ในบทกริยา Pronominal

Nous

nous

Vous

vous

Ils/elles

les (se)

ตัวอย่าง

Je vois JeanCOD.             ð        Je le vois.ฉันเห็นฌอง

ฉันเห็นฌอง ฌองเป็นกรรมตรงของกริยา “เห็น” (สังเกตว่าหลัง voir ไม่มีบุรพบท) ฌองเป็นบุรุษที่ 3 เอกพจน์เพศชาย (เทียบกับประธาน il) จึงใช้สรรพนามกรรมตรง le แทน แล้วเอาขึ้นมาวางหน้ากริยา “เห็น” ดูตัวอย่างต่อไป

Je cherche mes enfants.  ð        Je les cherche.ฉันหาลูก ๆ

Nous aimons le chat.       ð        Nous aimons.เรารักแมว (ย่อรูปด้วย)

 

ทางลัด ถ้าหลังกริยาเป็น article LE, LA, LES ให้นำมาใช้เป็นกรรมตรงได้ เช่น J'aime les voitures. = Je les aime.

 

 

ไวยากรณ์ขั้นสูง

ระวัง เมื่อมีสรรพนามกรรมตรงCODอยู่หน้ากริยา avoir+participe passé (รูปแบบกริยาช่วย avoir+กริยาแท้) ต้องทำการ Accord ตามเพศและพจน์ของกรรมตรง

 

ตัวอย่าง

Qui a acheté ces voituresCOD ? ใครซื้อรถพวกนี้มา

ð C’est moi qui lesCOD ai achetées. ฉันเป็นคนซื้อรถพวกนี้มาเอง

 

รูปแบบกริยาช่วย avoir+กริยาแท้ อื่น ๆ ที่สำคัญจะมีให้เห็นใน plus-que-parfait, futur antérieur รวมถึง conditionnel passé ด้วย เช่น

Je les avais achetées...

Je les aurai achetées...

Je les aurais achetées...

 

เมื่อศึกษาจนเข้าใจแล้ว ก็ไปเรียนเรื่องกรรมรองต่อได้Copyright © 2010 All Rights Reserved.