ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
Conflit Thailande et Cambodge article

Les vraies raisons du conflit (สาเหตุความขัดแย้งที่แท้จริง) entre le Cambodge et la Thaïlande (ตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากสิงคโปร์)

Merci les Oberservateurs et Sean Sok Phay (Singapour)

อ่านไว้ประดับความรู้นะครับ มีสำนวนดี ๆ น่าจำไปใช้หลายตัว ไม่หวังผลทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น ไปเที่ยวมาแล้วครับ 2 ครั้ง สวยมาก ๆ ประทับใจ เราน่าจะเจรจากัน ทุบหม้อข้าวกันเองทำไม

 

Ce conflit (ความขัดแย้ง) n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît (ดูเหมือนยาก ซับซ้อนกว่าที่คิด). En 1962, la Cour internationale de justice (ศาลโลก) des Nations unies a tranché (ฟันธง) et décidé  (ตัดสิน) que le temple Preah Vihear (ปราสาทเขาพระวิหาร) était sur le territoire (ดินแดน) cambodgien. Mais ce temple n'est pas le cœur du problème (ใจกลางปัญหา ปราสาทไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง). Ce que (สิ่งที่) les Thaïlandais refusent (ปฏิเสธ) en réalité de reconnaître (ยอมรับ), c'est la carte (แผนที่) de la région sur laquelle s'est basée la décision (ที่ใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ) de l'ONU (ยูเอ็น).

 

Il y a en effet (ความจริงก็คือ en effet ตัวนี้ใช้ให้ข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน) deux cartes (มีแผนที่สองฉบับ) . L'une (อันแรก), date de (ทำขึ้นเมื่อ) 1904 et avait été utilisée (ถูกใช้) lors d'un accord (เมื่อทำสนธิสัญญา) entre la France et le Siam [ancien nom de la Thaïlande]. Cette carte avantage (เอื้อประโยชน์) les Thaïlandais. Mais il en existe une autre (มีแผนที่อีกหนึ่งอัน), tracée (ทำขึ้น ขีดพรมแดน) trois ans plus tard (สามปีหลังจากนั้น) par les Français et sur la quelle s'est basée (ใช้เป็นพื้นฐานข้อมูล) la décision (การตัดสิน) de 1962. Le principal enjeu (เงื่อนสำคัญ จุดสำคัญ สิ่งที่ท้าทาย) de cette crise est de déterminer (สรุป กำหนดว่า) laquelle de ces deux cartes fait foi (แผนที่ฉบับไหนถูกต้อง). C'est extrêmement important (สำคัญมาก ๆ ) parce que 27 000 kilomètres carrés (ตารางเมตร) de terres riches (ดินแดนที่อุดมไปด้วย) en ressources naturelles (ทรัพยากรธรรมชาติ), notamment (โดยเฉพาะ) en gaz, changent de propriétaire (เปลี่ยนเจ้าของ) selon les tracés (ตามเส้นพรมแดนบนแผนที่). Le temple de Preah Vihear n'est donc que l'arbre qui cache la forêt (ปัญหานี้เหมือนต้นไม้บังภูเขา หรือยอดภูเขาน้ำแข็งที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา ความหมายคือ มีเรื่องสำคัญใหญ่โตซ่อนอยู่หลังความขัดแย้งเรื่องเขาพระวิหาร).

 

Les relations (ความสัมพันธ์) entre la Thaïlande et le Cambodge étaient très bonnes (ดีมาก) entre 1993 et 2003. Mais tout a dégénéré (แย่ลง) à la suite (เนื่องมาจาก) d'une rumeur (ข่าวลือ) qui a circulé (แพร่สะพัด) dans Phnom Penh : les gens se sont mis à (เริ่มพูดกันว่า) dire que les Thaïlandais revendiquaient (เรียกร้อง จะเอาคืน) Angkor Vat (นครวัต), notre temple le plus célèbre. Nul (ไม่มีใครรู้ว่า) ne sait d'où est partie cette rumeur (ข่าวนี้มาจากไหน), mais il n'est pas impossible (เป็นไปได้ว่า) qu'elle soit sortie des milieux politiques cambodgiens (มาจากวงการเมือง). A l'époque (ขณะนั้น), en 2003, les sociétés thaïlandaises (บริษัทไทย) étaient très implantées (เฟื่องฟู มั่นคง) au Cambodge. Il est possible que Hun Sen ait souhaité (ปรารถนา) favoriser (ส่งเสริม) l'implantation (การเข้ามาตั้ง) des entreprises vietnamiennes (บริษัทเวียตนาม) - car il a des liens forts (มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น) avec ce pays - en développant (ก่อให้เกิด) un sentiment anti-thaï (ความรู้สึกต่อต้าน).

 

Les Cambodgiens pensent en général (โดยทั่วไป) que ce conflit est provoqué (ก่อให้เกิดขึ้น) par les militaires (ทหาร) thaïlandais, et cela attise (ก่อให้เกิด เร่งให้เกิด) leur nationalisme (ความรู้สึกรักชาติ). Pour ma part (ในความเห็นของข้าพเจ้า), je pense qu'il faut (ต้องมี) qu'un médiateur extérieur (คนกลางจากภายนอก) soit désigné (ได้รับการแต่งตั้ง). La France, par exemple, pourrait jouer un rôle (มีบทบาทสำคัญ), car le Cambodge était (เคยเป็น) l'un de ses protectorats (ประเทศในความคุ้มครอง) et qu'elle est à l'origine (เป็นต้นกำเนิด) des accords frontaliers (ข้อตกลง สนธิสัญญา พรมแดน) 1904 et 1907. Il faudrait également que l'Association des nations d'Asie du sud-est (ASEAN) intervienne (เข้ามาแทรกแซง เข้ามาเจรจา) pour éviter (หลีกเลี่ยง) que les deux pays ne se lancent (กระโจนเข้าสู่) dans un conflit militaire (ความขัดแย้งทางการทหาร)."เรียนภาษาตามอัธยาศัยกับอาจารย์ต้น/Enseignement informel

ความวุ่นวายที่ฮ่องกง
หยุดทำร้ายหมาแมว
คนพิการ กับความช่วยเหลือในการทำงาน
รอบบ้านสีเขียว
sexualité à l'école
Mort du Roi Norodom
Les jeux paralympiques
la célèbre opposante
chambre d'hôte โฮมสเตย์
Séisme en Indonésie แผ่นดินไหวในอินโด
la somnolence ง่วงนอน
tremblement de terre แผ่นดินไหว
Importantes inondations น้ำท่วมครั้งใหญ่ article
โคตรไอ้เคี่ยม
Emeute à Londres
Première femme premier ministre
le planking
Elections législatives article
Agression sexuelle การคุกคามทางเพศ
mariage à Londresarticle
crise nucléaire au Japon article
Inondation au sud de la Thailande
Egypte ... la chute
film français en Chine
les intempéries en France
inondations en Chine
การปะทะในกรุงเทพ
ภูเขาไฟในไอซ์แลนด์ ไฟจากใต้น้ำแข็ง
crash de l'avion presidentiel polonais
Kyle XY ออกฉายในฝรั่งเศสแล้ว
หมองูตายเพราะงู น่าสงสาร
Avatar กันอีกรอบ
เฮติพินาศ
คลื่นพายุหิมะถล่มยุโรป
Avion cargo avec des armes
อดีตนายกสมัครถึงแก่อสัญกรรม
บารัค โอบามา กับ prix Nobel
train deraille รถไฟตกราง
วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ กีดกันแบบใส ๆ
Suicide chez France Telecom
Economie creative เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เรือ Doulos
Typhon Morakot
Atterrissage rate
Eclipse solaire totale
เตือน ระวังฟ้าผ่าตายคาห้องน้ำ article
carpe frite de Sundgau article
A Dieu Jackson article
ต้นไม้สุดฮิตในฝรั่งเศส
Condoleances president du Gabon
อุบัติเหตุเครื่องบินตกที่เลวร้ายที่สุด
เรียนภาษาฝรั่งเศส สั่งตรงจากอัลซาส
เรียนภาษากับคาร์พูล
การประทัวงของนักศึกษาในฝรั่งเศส article
เรียนภาษา กับชิคุนกุนย่า article
เรียนศัพท์จากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2009
เรียนศัพท์ฝรั่งเศสจากข่าวการเมืองไทย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.