ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
ล่ามที่กรมประมง

Technology transfer and capacity building for development and improvement of Thailand's marine shrimp aquaculture certification system

 

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา อาจารย์ต้นไปทำงานล่ามแบบกระซิบให้กับผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศสที่มาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่กรมประมงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้ากุ้งทะเลให้มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกกุ้งที่สำคัญระดับโลก และเป็นประเทศแรก ๆ ที่เริ่มการสร้างมาตรฐานให้กับการเลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งกุลาดำ (la crevette tigrée) แต่ตอนนี้ประเทศอื่น ๆ ก็เริ่มใช้มาตรฐานเดียวกัน ประเทศไทยจึงต้องก้าวล้ำหน้าไปอีกขึ้นด้วยการสร้างความเชื่อมั่นว่ามาตรฐานที่ใช้อยู่นั้นเป็นไปตามหลักสากลจริง ๆ โดยการยกระดับหน่วยงานควบคุมตรวจสอบของรัฐให้มีมาตรฐานตามหลัก ISO 17025 (Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais) งานนี้ทำให้ได้พบกับเจ้าหน้าที่กรมประมงหลายท่านที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนเมื่อสมัยงาน CoC (Code de bonne conduite) แถมยังได้ความรู้ใหม่ เกียวกับระบบจัดการมาตรฐานในประเทศไทย ที่มี มกอช เป็นแม่งาน งานนี้ถ้าสำเร็จลุล่วง ไทยเราจะมีหน่วยตรวจสอบรับรองของรัฐที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือเป็นแห่งแรก ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ต้องพึ่งเอกชนฝรั่งให้เงินไหลออกนอกแล้ว
ทำงานไป เที่ยวไป ได้ความรู้/Travailler voyager et apprendre

ไปล่ามที่ดูไบ
AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เกาะรียูเนียน
เกาะมอริเชียส
จีไอ ที่ร้อยเอ็ด article
งานสัมมนาสิ่งบ่งชี้ที่ปาร์คนายเลิศ
สัมมนาสิ่งบ่งชี้ฯที่เชียงใหม่ article
ตะลุยเมืองจีน เหยียบตึกสูงสุดในโลก
ประชุมสิ่งบ่งชี้กับการพัฒนาพื้นที่ชนบท
บรรยายเรื่องสิ่งบ่งชี้ฯที่โฮจิมินห์
Viv asia งานปศุสัตว์เอเชีย
ทำงานกับ ลอรีอัล article
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องสิ่งบ่งชี้ฯกับการท่องเที่ยว
Eguisheim เมืองแห่งหน้าต่างแสนสวย
กล้วยไม้จากเขาใหญ่
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาคนไทยที่ควรรักษา article
มีดไทยไปนอก article
สถานีรถไฟสตราสบูร์ก Before and after
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ที่ฝรั่งเศส
STAR article
ประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศส
ความสุขของกะทิ เวอร์ชั่น ฝรั่งเศส article
Headline
ตามอาจารย์ต้นไปทำงานที่ฝรั่งเศสกัน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.