ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
สัมมนาสิ่งบ่งชี้ฯที่เชียงใหม่ article

Séminaire: Indication géographique: contrôle de qualité et d'origine

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา อาจารย์ต้นได้รับเชิญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ให้ไปเป็นวิทยากรเรื่อง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การควบคุมคุณภาพและแหล่งที่มา โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบย้อนจากกรมประมง หน่วยงานเอกชน และเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งบ่งชี้ฯ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาจารย์ต้นพูดเกี่ยวกับกับความสำเร็จของการใช้สิ่งบ่งชี้ฯของประเทศฝรั่งเศส ในด้านการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาชุมชน การพัฒนาชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ของเกษตรกรในประเทศฝรั่งเศส ในงานได้พบกับผู้ผลิตกาแฟดอยช้าง ซึ่งยืนยันว่ากาแฟไทยมีคุณภาพไม่แพ้กาแฟจากที่ใดในโลก และยังไปแข่งขัน cup test ได้รางวัลมาแล้วนักต่อนัก การสัมมนาครั้งน่าจะมีผลผลักดันให้เกษตรกรที่ต้องการยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน มีความตื่นตัวและรวมตัวกันแน่นหนามากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทั้งตนเอง ชุมชน และประเทศไทยที่รักของเรา
ทำงานไป เที่ยวไป ได้ความรู้/Travailler voyager et apprendre

ไปล่ามที่ดูไบ
AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เกาะรียูเนียน
เกาะมอริเชียส
จีไอ ที่ร้อยเอ็ด article
งานสัมมนาสิ่งบ่งชี้ที่ปาร์คนายเลิศ
ล่ามที่กรมประมง
ตะลุยเมืองจีน เหยียบตึกสูงสุดในโลก
ประชุมสิ่งบ่งชี้กับการพัฒนาพื้นที่ชนบท
บรรยายเรื่องสิ่งบ่งชี้ฯที่โฮจิมินห์
Viv asia งานปศุสัตว์เอเชีย
ทำงานกับ ลอรีอัล article
สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องสิ่งบ่งชี้ฯกับการท่องเที่ยว
Eguisheim เมืองแห่งหน้าต่างแสนสวย
กล้วยไม้จากเขาใหญ่
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาคนไทยที่ควรรักษา article
มีดไทยไปนอก article
สถานีรถไฟสตราสบูร์ก Before and after
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ ที่ฝรั่งเศส
STAR article
ประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศส
ความสุขของกะทิ เวอร์ชั่น ฝรั่งเศส article
Headline
ตามอาจารย์ต้นไปทำงานที่ฝรั่งเศสกัน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.