ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
การเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส

การเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส

 

ßประวัติย่อคืออะไร

ประวัติย่อ CV หรือ Résumé เป็นส่วนสำคัญที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารับบุคลากรเข้าทำงานในสถานประกอบการ หลังจากได้ข้อมูลสำคัญของผู้สมัครในจดหมายปะหน้าและพบว่าผู้สมัครมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ร่วมงานที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของบริษัท ดังนั้น ประวัติย่อจึงต้องให้ข้อมูลส่งเสริมคุณสมบัติผู้สมัครที่สำคัญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นลำดับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา

 

ประวัติย่อที่ดีต้อง

1. ไม่ยาวเกิน 2 หน้ากระดาษสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน และ 1 หน้าสำหรับนักศึกษาจบใหม่ (ยกเว้นมีข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน อาจเพิ่มเป็น 1 หน้าครึ่งได้)

2. เรียงลำดับข้อมูลตามลำดับความสำคัญ และตามลำดับเวลาจาก “ใหม่ไปเก่า”

3. สั้น กระชับ ได้ใจความ เน้นข้อมูลสำคัญชัดเจนด้วยการทำตัวหนา เป็นต้น

4. จัดวางรูปแบบเรียบร้อย สะอาดตาและสมดุล ใส่ลูกเล่นได้พอสมควรเพื่อช่วยแบ่งเนื้อหาข้อมูล

5. ใช้ฟอนต์เดียวกับจดหมายปะหน้า ขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

6. รูปถ่ายสุภาพ ไม่แฟชั่นเกินไป ไม่ควรใช้ภาพที่รีทัชจนดูเด็ก ผู้หญิงแต่งกายสุภาพ ผู้ชายสวมเน็คไท และหรือใส่สูทสากล

 

 

íโครงสร้างประวัติย่อของนักศึกษาจบใหม่

 

ประวัติย่อควรประกอบด้วยข้อมูลสำคัญดังนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว

2. ประวัติการศึกษา

3. ประวัติการอบรมหรือฝึกงาน

4. ความสามารถทางภาษาและ

5. ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

6. ความสนใจส่วนตัว

7. ข้อมูลอื่น ๆ

 

ในกรณีที่ทำงานและมีประสบการณ์แล้ว สามารถเพิ่มหัวข้อประสบการณ์การทำงาน และลำดับไว้ก่อนประวัติการศึกษาได้

 

อ่านการเขียนประวัติย่อฉบับเต็ม

resume en francais.pdf (111.60 KB)Copyright © 2010 All Rights Reserved.