ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
โมเดลรายงานหน้าห้อง

โมเดลการนำเสนอรายงานหน้าห้องอย่างง่าย

 

เห็นนักศึกษาหรือนักเรียนออกไปรายงานหน้าห้องแล้วเกิดอาการเงอะงะ ขึ้นไม่ได้ลงไม่ถูก หรือบางทีขึ้นดีแต่จบไม่สวย ก็เลยลองเอาโครงสร้างการรายงานหน้าห้องอย่างง่ายมาให้ดู หวังว่านักเรียนนักศึกษาจะได้นำไปใช้ประโยชน์ ทำให้การรายงานหน้าห้องราบรื่นและน่าสนใจนะครับ

 

1. กล่าวสวัสดีผู้ฟัง

ให้ลำดับผู้ฟังที่อาวุโสสูงสุดไว้ข้างหน้าสุด เช่น

Madame le professeur, mes chers amis, bonjour. หรือ

Monsieur le directeur, monsieur le professeur, mes chers amis, bonjour.

สังเกตไหมว่าคำว่า bonjour จะมาท้ายสุด ให้ฝึกพูดแบบนี้ไว้ เท่ห์มากเลยทีเดียว

 

2. บอกโครงสร้างคร่าว ๆ ของ exposé เพื่อลำดับความคิดของคนฟัง

Nous avons le plaisir de faire un exposé sur La Culture Thailandaise. พวกเรายินดีที่จะนำเสนอรายงานหน้าห้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย

Notre exposé se compose de 3 parties. รายงานของเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

La première partie parle de la culture générale en Thailande. ส่วนที่หนึ่งพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมทั่วๆ ไปในประเทศไทย

La deuxième traite la présence et l’influence de la culture occidentale dans la culture thailandaise. ส่วนที่สองพูดเกี่ยวกับการปรากฏและอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่มีต่อวัฒนธรรมไทย

La dernière donnera quelques exemples concrets de la défense de la culture thailandaise. ส่วนสุดท้ายจะให้ตัวอย่างการปกป้องวัฒนธรรมไทยที่เป็นรูปธรรมจำนวนสองสามตัวอย่าง

 

3. เข้าสู่เนื้อหา

Je vais parler maintenant de la culture générale en Thailande …. ดิฉัน (ผม) จะขอเริ่มพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทั่วไป

 

4. การส่งให้คนอื่นพูดต่อ

Je vais passer la parole à ….. ชื่อเพื่อน .... qui va parler de la présence et l’influence …. ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของ....ที่จะมาพูดถึง.....

 

5. กล่าวสรุป

Pour conclure/En guise de conclusion, j’aimerais dire que ….เพื่อเป็นการสรุป ดิฉัน (ผม) อยากจะบอกว่า .....

 

6. ขอบคุณ

Avant de terminer, je tiens à remercier Monsieur ….. (ครู เพื่อน หรือคนที่ช่วยเหลือให้ข้อมูล) qui nous apporte une aide précieuse. ก่อนจบการรายงาน ขอขอบคุณ.....ที่กรุณาช่วยเหลือ

 

7. จบการรายงาน

Merci de votre attention. ขอบคุณที่กรุณาฟัง

 

แค่นี้รายงานหน้าห้องก็ราบรื่นแล้ว อย่าลืมนำไปประยุกต์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะครับ อย่าเอาแต่ลอกอย่างเดียวCopyright © 2010 All Rights Reserved.