ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
การเปรียบเทียบ

เราสามารถเปรียบเทียบ นาม, กริยา และ adjectif/adverbe ได้

 

1. การเปรียบเทียบนาม แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ เปรียบเทียบนามตัวเดียวและนามสองตัว

 

ขั้น

นามตัวเดียว

นามสองตัว

สูงกว่า

 

 

 

ต่ำกว่า

plus de + นาม + que

J’ai plus de chance que toi.

ฉันมีโชคมากกว่าแก

plus de + นาม1 + que de + นาม2

Il y a plus de filles que de garçons. มีเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย

moins de + นาม + que

Jean achète moins de cahiers que vous. ฌองซื้อสมุดน้อยกว่าคุณ

moins de + นาม1 + que de + นาม2

Cette fille prend moins de frites que de fruits. เด็กผู้หญิงกินมันฝรั่งทอดน้อยกว่าผลไม้

เท่ากัน

autant de + นาม + que

Ma fille a autant de livres que sa fille. ลูกสาวฉันมีหนังสือเท่ากับลูกสาวเขา

autant de + นาม1 + que de + นาม2

Marx a vendu autant de crayons que de stylos. มาร์กส์ขายดินสอได้เท่า ๆ กับปากกา

สูงสุด

ต่ำสุด

le plusมากที่สุด/ le moinsน้อยที่สุด de + นาม

Ma fille a le plus de talent. ลูกสาวผมมีพรสวรรค์มากที่สุด

 

2. การเปรียบเทียบกริยา

ขั้น

รูปแบบ

สูงกว่า

 

 

ต่ำกว่า

กริยา + plus que

Ma mère travaille plus que mon père. แม่ฉันทำงานมากกว่าพ่อ

กริยา + moins que

Il pleut moins au nord-est qu’au sud.ฝนตกทางอีสานน้อยกว่าทางใต้

เท่ากัน

กริยา + autant que

Mon amie travaille autant que moi. เพื่อนทำงานมากพอ ๆ กับฉัน

สูงสุด

กริยา+ le plusมากที่สุด, le moinsน้อยที่สุด

Ma mère travaille le plus.แม่ฉันทำงานมากที่สุด

 

3. การเปรียบเทียบ Adjectif/adverbe

ขั้น

รูปแบบ

สูงกว่า

 

 

 

ต่ำกว่า

plus + adj/adv + que

Le serpent est plus dangereuxAdj que l’abeille. งูอันตรายกว่าผึ้ง

Ma mère roule plus viteAdv que mon père. แม่ขับรถเร็วกว่าพ่อ

moins + adj/adv + que

En été, il fait moins froidAdj qu’en hiver. ฤดูร้อนหนาวน้อยกว่าฤดูหนาว

Elle parle français moins bienAdv que moi. เธอพูดฝรั่งเศสดีน้อยกว่าฉัน

เท่ากัน

aussi + adj/adv + que

Mes amis sont aussi gourmandsAdj que moi. เพื่อนฉันกินเก่งพอกับฉัน

Mon professeur explique aussi lentementAdv que le tien. ครูฉันอธิบายช้าพอกับครูเธอ

เวลาเป็นปฏิเสธเปลี่ยนเป็น si…que

Les filles ne sont pas si turbulentes que les garçons. เด็กผู้หญิงไม่ซุกซนเหมือนเด็กผู้ชาย

สูงสุด

ต่ำสุด

le, la, les + plus/moins+ adj

C’est la plus grande rue de la ville. นี่คือถนนที่ใหญ่ที่สุดในเมือง

C’est l’acteur le moins connu.นี่คือนักแสดงที่คนรู้จักน้อยที่สุด

le plus/moins + adv

Parmi vous, qui court le plus vite ? ในหมู่พวกเธอ ใครวิ่งเร็วสุด

Il travaille le moins bien. เขาทำงานแย่ที่สุด

 

ระวังการเปลี่ยนรูปของ Bonadj. และ Bienadv.

Adj./Adv.

ขั้นกว่า

ขั้นสุด

bon(s)

bonne(s)

meilleur(s) que

meilleure(s) que

le meilleur, les meilleurs

la meilleure, les meilleures

bien

mieux que

le mieux

ระวังการใช้ adjectifs เหล่านี้ที่ต้องตามด้วย à

Supérieur àเหนือกว่า, Inférieur àด้อยกว่า, Antérieur àมาก่อน, Postérieur àมาหลัง

Sukhothai est une période de l’histoire qui est antérieure à celle de Rattanakosin.สุโขทัยเป็นยุคที่มาก่อนรัตนโกสินทร์Copyright © 2010 All Rights Reserved.