ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
โมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น

หลายคนชอบถามว่าจะเขียนจดหมายหาเพื่อนเป็นครั้งแรก จะแนะนำตัวยังไง จะพูดกับเขาเรื่องอะไร นึกไม่ค่อยออก วันนี้ อ. ต้นมีตัวอย่างมาให้ลองใช้แบบง่าย ๆ

เริ่มต้นด้วยการทักทาย ใช้

Bonjour/Salut เลือกเอา ใช้ได้ทั้งสองอัน

Ca va? Je m'appelle ....(ใส่ชื่อลงไป).... J'ai ........(อายุ) .... ans. Je suis étudiant(e) à l'école de ......(ชื่อโรงเรียน). J'habite à ......(ชื่อเมืองที่อาศัย) en Thailande. J'apprends le français depuis .......(จำนวนปีที่เรียนภาษาฝรั่งเศส).......... an (s). Il est difficile mais intéressant. J'aimerais aller en France à Paris (หรือเมืองอื่น) pour voir la Tour Eiffel, le Louvre, (หรือที่ท่องเที่ยวอื่น). J'ai vu ces sites à la télé. Ils sont beaux/magnifiques/superbes.

Est-ce que tu connais la Thailande? Mon pays a un climat chaud et humide. ประเทศฉันร้อนชื้น

เลือกว่าจะพูดเกี่ยวกับอากาศต่อว่าอย่างไร

Mais il fait assez beau pour l'instant แต่ตอนนี้อากาศค่อนข้างดี. / Il pleut beaucoup.ฝนตกมาก / Il fait très chaud en avril où on fe^te le nouvel an thai, le Songkran. อากาศร้อนตอนเมษา เดือนที่ฉลองวันสงกรานต์/

Si tu viens en Thailande, je vais te faire découvrir la culture วัฒนธรรม, la nourriture อาหาร, l'achitecture สถาปัตยกรรม, la vie traditionnelle ชีวิตพื้นบ้าน (อยากจะให้เขาดูอะไรเลือกเอาไปใช้)

J'espère que mon français est assez compréhensible pour toi. Merci d'avance de me répondre. J'attends ta lettre avec impatience. หวังว่าภาษาฝรั่งเศสฉันคงพออ่านออกได้นะ ขอบคุณล่วงหน้าที่ตอบจดหมาย ฉันจะรออย่างใจจดใจจ่อ

A+/A biento^t/Grosses bises

ลงชื่อคนเขียน

แค่นี้ก็ส่งได้แล้ว หาเพื่อนฝรั่งเศสไว้เยอะ ๆ จะได้ฝึกภาษาCopyright © 2010 All Rights Reserved.