ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
pronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou

Pronoms relatifs เป็นอีกเรื่องที่เป็นปัญหาหนักอกของคนเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศส คนที่จะเอาตัวรอดเรื่องสรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยคนี้ จะต้องมีความรู้ในเชิงโครงสร้างประโยคที่ดี สามารถแยกได้ว่า อะไรคือประธาน อะไรคือกรรม pronoms relatifs นั้นละเลยไม่ได้เลย เพราะเป็นไวยากรณ์ตัวสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้

Pronoms relatifs มีสองชนิดคือ

1.       Pronoms relatifs invariables ที่เปลี่ยนรูปไม่ได้

2.       Pronoms relatifs variables ที่เปลี่ยนรูปได้

 

เราจะเริ่มต้นที่ Pronoms relatifs invariables ก่อน สรรพนามเชื่อมประโยคที่เปลี่ยนรูปไม่ได้มีทั้งหมด 4 ตัวคือ qui, que, dont และ

Qui คนที่ อันที่ (ประธาน)

ใช้แทนคำนามที่กล่าวมาแล้วในประโยคแรกและทำหน้าที่ประธานพร้อมกับเชื่อมประโยคแรกเข้ากับประโยคที่สอง วางหลังคำนามและตามด้วยกริยา

ตัวอย่าง

Je connais bien ce professeur. Il a 5 enfants.

ð Je connais bien ce professeur qui a 5 enfants.ฉันรู้จักครูคนที่มีลูก 5 คนดี

Le travail est intéressant. Ce travail n’est pas dûr.

ð Le travail qui est intéressant n’est pas dûr.งานที่น่าสนใจเป็นงานไม่หนัก

Queคนที่ อันที่ (กรรม)

ใช้แทนคำนามที่กล่าวมาแล้วในประโยคแรกและทำหน้าที่เป็นกรรมตรงพร้อมกับเชื่อมประโยคแรกเข้ากับประโยคที่สอง วางหลังคำนามที่แทนและตามหลังด้วยประธานของประโยคที่สอง

ตัวอย่าง

Il m’a rendu le document. J’attendais ce document.

ð Il m’a rendu le document que j’attendais.เขาคืนเอกสารที่ฉันรอ

La robe jaune est très jolie. Ma mère me l’a offerte.

ð La robe jaune que ma mère m’a offerte est très jolie.

Voici les enfants. Il a rencontré les enfants hier.

ð Voici les enfants qu’il a rencontrés hier.นี่คือเด็ก ๆ ที่เขาพบเมื่อวานนี้

ระวังเรื่องการ Accord เมื่อมีกรรมตรงอยู่หน้ากริยา avoir+participe passé

Dontคนที่ อันที่ (สำนวนที่มี de แสะการแสดงความเป็นเจ้าของ)

ใช้แทนคำนามที่กล่าวมาแล้วในประโยคแรกที่ตามหลังบุรพบท de

1. เมื่อมีบุรพบทและสำนวนต่อไปนี้

de, avoir besoin deต้องการ, avoir envie deปรารถนา, avoir peur deกลัว, parler deพูดถึง, se souvenir deจำได้, se servir deใช้สำหรับ, s’occuper deดูแล, être fier deภูมิใจ

ตัวอย่าง

Voici le garçon. Je vous ai parlé de ce garçon.

ð Voici le garçon dont (ใช้ de qui แทนได้) je vous ai parlé.นี่คือเด็กที่ฉันพูดถึง

Le livre est déchiré. J’en ai besoin. (avoir besoin de ce livre)

ð Le livre dont (ใช้ duquel แทนได้) j’ai besoin est déchiré.หนังสือที่ฉันต้องการถูกฉีก

C’est mon garçon. Je suis fier de mon garçon.

ð C’est mon garçon dont (ใช้ de qui แทนได้) je suis fier.นี่คือลูกชายคนที่ผมภูมิใจ

2. แสดงความเป็นเจ้าของ

ตัวอย่าง

C’est une maison. J’aime beaucoup la décoration de cette maison.

ð C’est une maison dont (ใช้ de laquelle แทนได้) j’aime beaucoup la décoration. นี่เป็นบ้านหลังที่ฉันชอบการตกแต่ง(ของบ้าน)มาก

 

ระวังเมื่อใช้ Dont ต้องเปลี่ยน adjectif possessif ให้เป็น article défini (Le, la , les)

L’arbre a été coupé hier. Ses fleurs sont rouges.

ð L’arbre dont les fleurs sont rouges a été coupé hier.ต้นไม้ที่มีดอกสีแดงถูกโค่นเมื่อวานนี้

Voilà l’étudiant. Son père est anglais.

ð Voilà l’étudiant dont le père est anglais.นี่คือนักเรียนคนที่พ่อเป็นชาวอังกฤษ

ที่ที่ ตอนที่

แทนคำนามหรือสรรพนามบอกสถานที่หรือเวลาที่กล่าวมาแล้วในประโยคแรก

1. แทนสถานที่ เช่น

Je vais montrer la bibliothèque. Ma fille travaille à la bibliothèque.

ð Je vais montrer la bibliothèque ma fille travaille. (หรือจะเขียนว่า où travaille ma fille ก็ได้) ฉันจะชี้หอสมุดที่ลูกสาวฉันทำงานอยู่ให้ดู

 

J’aime le pays. J’y suis né.

ð J’aime le pays je suis né.ฉันรักดินแดนที่ฉันเกิด อย่าลืมเอา Y ออกเพราะ แทนสถานที่นั้นไปแล้ว

 

บางครั้งอาจมี par หรือ de นำหน้าได้ เช่น

C’est la route par où vous êtes passés. (passer parผ่านทาง)

Le marché d’où je viens est plein de fleurs. (venir deมาจาก)

 

2. แทนเวลา เช่น

L’été est la saison il fait chaud.ฤดูร้อน เป็นฤดูที่อากาศร้อน

Il m’a appelé juste au moment je suis rentrée. เขาโทรมาตอนที่ฉันกลับมาพอดี

 

ระวัง

Avec mon groupe nous avons commencé par parcourir la cité grecque où nous avons pu voir en entrant une magnifique statue du dieu.

แต่ La cité grecque que j’ai visitée.... visiter + กรรมตรง

 

Pronoms relatifs เป็นเรื่องที่ต้องให้เวลาในการศึกษา เพื่อให้เกิดความแม่นยำ นี่เป็นเหมือนบทพิสูจน์ว่าผู้เรียนจะยกระดับภาษาตัวเองได้หรือไม่ ดังนั้น อย่าท้อถอยเป็นอันขาด

 

ก่อนข้ามไปบท Pronoms relatifs variables หรือสรรพนามเชื่อมประโยคที่เปลี่ยนรูปได้ ทบทวนบทนี้ให้แน่ใจอีกสักครั้ง

 

ใครสนใจอ่านเรื่อง qui que dont où เชิญดาวน์โหลดได้เลย

Microsoft Word - file 30 pron rela inva.pdf (63.00 KB 04.03.2008 16:49)Copyright © 2010 All Rights Reserved.