ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
Subjonctif

Subjonctif ชื่อนี้หลอกหลอนคนเรียนภาษาฝรั่งเศสมากมายหลายคน อันที่จริง Subjonctif  นั้นไม่ได้ยากเย็นอะไรนัก การกระจายกริยาก็มีทางลัดให้ ถ้าเดินตามโอกาสผิดพลาดก็จะน้อยลงมาก มาดูกันว่า Subjonctif  มันเป็นอย่างไร

 

วิธีการทำ Subjonctif ใช้กริยาที่กระจายกับประธาน ILS ใน présent ตัดหางทิ้งแล้วเติมหางใหม่ที่เป็นลูกผสมระหว่าง présent กับ imparfait เคยบอกแล้วตั้งแต่ต้นว่า เวลากระจายกริยาใน Présent ให้ใส่ใจ nous และ ils เป็นพิเศษ nous เอาไปทำ imparfait ส่วน ils ก็เอามาทำ Subjonctif  นี่แหละ

 

 

ตัวอย่าง

Verbe

Je/J’

Tu

Il/elle

Nous

Vous

Ils/elles

finir

(ils finissent)

finisse

finisses

finisse

finissions

finissiez

finissent

partir

(ils partent)

parte

partes

parte

partions

partiez

partent

venir

(ils viennent)

vienne

viennes

vienne

venions

veniez

viennent

boire

(ils boivent)

boive

boives

boive

buvions

buviez

boivent

prendre

(ils prennent)

prenne

prennes

prenne

prenions

preniez

prennent

devoir

(ils doivent)

doive

doives

doive

devions

deviez

doivent

 

ถ้าใครกระจาย ils ใน présent ผิด Subjonctif ก็โบกมือลาได้เลย

ยิ่งสนุกกว่านั้น กริยาบางตัวมีรูปแตกต่างออกไป ไม่สามารถทำจาก ILS ได้ คราวนี้ ท่องเท่านั้นที่ครองโลก

 

Verbe

Je/J’

Tu

Il/elle

Nous

Vous

Ils/elles

être

sois

sois

soit

soyons

soyez

soient

avoir

aie

aies

ait

ayons

ayez

aient

faire

fasse

fasses

fasse

fassions

fassiez

fassent

savoir

sache

saches

sache

sachions

sachiez

sachent

aller

aille

ailles

aille

allions

alliez

aillent

vouloir

veuille

veuilles

veuille

voulions

vouliez

veuillent

pouvoir

puisse

puisses

puisse

puissions

puissiez

puissent

 

วิธีใช้ Subjonctif

 

1. หลังกริยาแสดงความปรารถนา ต้องการ คำสั่ง ขอร้อง แนะนำ

-          désirerปรารถนา

-          vouloirต้องการ

-          souhaiterปรารถนา

-          demanderร้องขอ

-          ordonnerสั่ง

-          recommanderแนะนำ

 

ตัวอย่าง

·         Je souhaite que tu viennes.ฉันปรารถนาให้เธอมา

·         Je demande que tu sois gentil. ฉันขอให้เธอทำตัวดี ๆ

·         Je veux que vous lisiez à haute voix.ฉันอยากให้คุณอ่านออกเสียง

 

2. หลังกริยาแสดงความสงสัย คาดคะเน ไม่แน่ใจ เช่น douterสงสัย,  ne pas croireไม่เชื่อว่า, ne pas penserไม่คิดว่า

 

ตัวอย่าง

·         Je doute qu’il ne comprenne pas. ฉันสงสัยว่าเขาไม่เข้าใจ

·         Je ne pense pas qu’ils soient en retard.ฉันไม่คิดว่าเขาจะมาสาย

·         Je ne crois pas que ce soit vous.ฉันไม่เชื่อว่าจะเป็นคุณ

 

 

ระวังถ้าแน่ใจไม่ต้องใช้ Subjonctif

Je crois qu’il comprend.

 

3. หลังกริยาและสำนวนแสดงความรู้สึกต่าง ๆ เช่น  regretterเสียใจ, craindreเกรงว่า, avoir peurกลัวว่า, être heureuxมีความสุขที่, être contentยินดีที่, être étonnéประหลาดใจที่ เป็นต้น

ตัวอย่าง

·         Je suis heureuse que tu viennes.มีความสุขจังที่เธอมา

·         Ils regrettent que je parte.เขาเสียใจที่ฉันต้องไป

·         Ils ont peur que tu sois malade.เขากลัวว่าเธอจะไม่สบาย

 

4. หลังสำนวนต่อไปนี้

-          Il faut queต้อง

-          Il vaut mieux que จะดีกว่าถ้า

-          Il est nécessaire que จำเป็นที่

-           Il est important queสำคัญที่

-          Il est utile queเป็นประโยชน์ที่

-           Il est possible queเป็นไปได้ที่

-           Il n’est pas sûr que ไม่แน่ใจว่า

-           Il n’est pas vrai queไม่จริงที่

 

 

ตัวอย่าง

·         Il faut que nous continuions à travailler.เราต้องทำงานต่อ

·         Il est nécessaire que vous disiez la vérité à vos parents.มันจำเป็นที่คุณต้องบอกความจริงกับพ่อแม่

·         On n’est pas sûr qu’il sache conduire.ไม่มั่นใจว่าเขาขับรถเป็น

·         Il n’est pas vrai que ce soit lui, le voleur.ไม่จริงที่เขาจะเป็นขโมย

 

ระวัง

Il est certain queแน่ใจที่

Il est sûr queแน่ใจที่  + indicatif

Il est vrai queจริงที่

 

5. หลังสันธานต่อไปนี้ pour queเพื่อว่า, afin queเพื่อว่า, quoiqueแม้ว่า, bien queแม้ว่า, jusqu’à ce queจนกระทั่ง, avant queก่อนที่, à moins queเว้นไว้แต่ว่า 

 

ตัวอย่าง

·         Je t’aide pour que tu puisses gagner.ฉันช่วยเพื่อให้เธอชนะ

·         Afin que tu sois à l’heure, je te prête mon réveille-matin.เพื่อที่เธอจะได้มาตรงเวลา ฉันให้เธอยืมนาฬิกาปลุก

·         Quoiqu’il soit plus âgé, il est beau. แม้ว่าเขาจะอายุมากขึ้น แต่ก็ยังดูดี

·         Sylvie a fait la cuisine avant que son enfant revienne. ซิลฟีทำอาหารก่อนลูกกลับมา

·         Il boit jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de vin. เขาดื่มจนกระทั่งไวน์หมด

 

การใช้ subjonctif เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนสักนิด แต่ก็ไม่เกินความพยายาม คนฝรั่งเศสเองใช้ผิดก็ยังมี ดังนั้น อย่าไปวิตกจนเกินเหตุ หมั่นทบทวนบ่อย ๆ อย่างคนมีสติ...

ผิดไม่บาป แต่ผิดแล้วต้องแก้ไขให้ถูก ก็เท่านั้น


Copyright © 2010 All Rights Reserved.