ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
Plus-que-parfait

Plus-que-parfait เป็นกาลอดีตตัวที่อยู่ลึกที่สุด วิธีการทำ ทำเหมือน passé composé เพียงแต่ต้องผันกริยาช่วยคือ avoir และ être ให้อยู่ใน Imparfait แล้วนำมารวมกับ Participe passé ใครว่ายาก แสดงว่าคนนั้น

 

ไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างบูรณาการ

 

อันดับแรก ทบทวนกริยา avoir และ être ใน Imparfait กันก่อน ใครนั่งทำตาใส “อะไรอ่ะ Imparfait???????” แสดงว่าความจำสั้นเข้าขั้นวิกฤติ ก็ทวนให้เรียบร้อย

 

 

Avoir

Etre

Je, J’

avais

étais

Tu

avais

étais

Il/elle

avait

était

Nous

avions

étions

Vous

aviez

étiez

Ils/elles

avaient

étaient

 

กริยาใดใช้ être หรือ avoir ให้ดูตามตาราง passé composé

ส่วน Participe passé ก็มีอยู่แล้วใน passé composé เช่นเดียวกัน หน้าตาจึงออกมาดังนี้

 

Travailler

Partir

กริยาที่นำ Etre มาช่วยระวัง Accord

J’avais travaillé

Tu avais travaillé

Il/elle avait travaillé

Nous avions travaillé

Vous aviez travaillé

Ils/elles avaient travaillé

J’étais parti (e)

Tu étais parti (e)

Il/elle était parti (e)

Nous étions partis (es)

Vous étiez parti (e, s, es)

Ils/elles étaient partis (es)

 

 

Plus-que-parfait ใช้เมื่อมีเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต

 

เหตุการณ์ที่เกิดก่อนและสิ้นสุดก่อนใช้

Plus-que-parfait

เหตุการณ์ที่เกิดตามมาแล้วสิ้นสุดลงทีหลังใช้

Passé composé

 

ตัวอย่าง

Hier soir, vous étiez parties(เหตุการณ์ 1)  เมื่อเย็นวานนี้ คุณจากไปก่อนแล้ว

quand nous sommes arrivées(เหตุการณ์ 2). เมื่อพวกเรามาถึง

 

คู่นี้เกิดในอดีตเหมือนคู่  Imparfait กับ Passé composé แต่ผิดกันตรงที่ Imparfait กับ Passé composé นั้น

เหตุ 1 เกิดอยู่ เหตุ 2 เกิดแทรก

 

แต่ Plus-que-parfait กับ Passé composé

เหตุ 1 เกิดก่อนจบก่อน เหตุ 2 เกิดตามจบตาม

 

จำให้ดี ห้ามปนกัน

 

Plus-que-parfait มีส่วนสำคัญในการทำประโยคเงื่อนไข Si แบบที่ 3 สมมติให้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีต

 

Si j’avais su, je n’aurais pas fait ça. ถ้าฉันรู้ ฉันคงไม่ทำ แต่ทำลงไปแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ได้แต่มานั่งเสียดายCopyright © 2010 All Rights Reserved.