ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletฝึกกระจาย verbe แบบอาณาจักรกริยา (ฉบับพรีเวอร์ชั่น)
bulletPronoms sujet/สรรพนามประธาน
bulletArticles/คำนำหน้านาม
bulletNoms/นาม
bulletNoms pluriels/นามพหูพจน์
bulletAdjectifs/คุณศัพท์
bulletadj. interrogatifs: Quel, quelle ...
bulletAdverbes/กริยาวิเศษณ์
bulletNombres/จำนวน
bulletPrésent Groupe 1 (ER)
bulletPrésent Groupe 2 (IR)
bulletPrésent Groupe 3 (RE, OIR, IR)
bulletPassé composé 1er groupe
bulletPassé composé 2ème groupe
bulletPassé composé 3ème groupe
bulletPassé composé ( กลุ่มใช้ v. être)
bulletpassé simple/antérieur
bulletImparfait
bulletPassé récent
bulletPlus-que-parfait
bulletFutur simple
bulletFutur antérieur
bulletFutur proche
bulletImpératif
bulletConditionnel présent
bulletConditionnel passé
bulletSi (Condition)
bulletdiscours indirect
bulletGérondif
bulletSubjonctif
bullettout/toute
bulletการเปรียบเทียบ
bulletvoix passive
bulletCOD/กรรมตรง
bulletCOI/กรรมรอง
bulletVerbe pronominal
bulletpronoms toniques
bulletpronom EN
bulletpronom Y
bulletpronom LE neutre
bulletลำดับกรรมตรงกรรมรอง
bulletpronoms relatifs inva: qui, que, dont, ou
bulletpronoms relatifs va: lequel laquelle
bulletpronoms interrogatifs inva: Qu'est-ce qui...
bulletpronoms interrogatifs va: lequel?
bulletadj. possessifs: mon, ma/pronoms pos: le mien, la mienne
bulletadj démonstratifs: ce, cet/pronoms dem.:celui, celle
bulletคำเชื่อม เหตุ ผล แย้ง เป้า
bulletเว็บไซต์ไวยากรณ์ฝรั่งเศสอื่น ๆ
bulletรวมคำถามคำตอบน่าสนใจ
dot
dot
bulletโมเดลสัมภาษณ์ฝรั่ง
bulletแนะนำตัวภาษาฝรั่งเศส
bulletโมเดลจดหมายหาเพื่อนฉบับวัยรุ่น
bulletDELF/DALF/TCF
bulletโมเดลรายงานหน้าห้อง
bulletคำอวยพรปีใหม่ภาษาฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์แคว้นฝรั่งเศส
bulletเว็บไซต์ข้อมูลเมืองไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในฝรั่งเศส
bulletทฤษฎีความหมายกับการแปลกวีนิพนธ์
bulletpoésie française et la traduction en thaï
bulletCostume traditionnels thailandais
dot
dot
bulletการเขียนจดหมายสมัครงานและขอฝึกงานภาษาฝรั่งเศส
bulletการเขียนประวัติย่อภาษาฝรั่งเศส
bulletปริญญาบัตรและคณะภาษาฝรั่งเศส
dot
dot
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 1)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 2)
bulletชื่อฝรั่งเท่ห์ ๆ
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 3)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 4)
bulletคุยกับฝรั่ง (แนะนำตัว 5) ตอนจบ
bulletคุยกับฝรั่ง (พบกันอีกครั้ง)
bulletคุยเรื่องอากาศ
bulletแนะนำเพื่อน
bulletชวนไปกินข้าว
bulletชวนไปเที่ยว
bulletบอกเวลาและที่นัดหมาย
Imparfait

Imparfait เป็นกาลอดีตอีกหนึ่งตัวที่มีความสำคัญมาก ใครก็ตามที่ฝึกกระจายกริยากับประธาน Nous ในกาลปัจจุบันจนแม่นแล้ว จะเรียน Imparfait ด้วยความสุขยิ่งนัก เพราะ...Imparfait ทำจาก

 

Nous ใน temps présent ตัด ons ทิ้ง

 

 

 

ตัวอย่าง กริยา Parler = nous parl....ons

Je parlais                Tu parlais                Il/elle parlait

Nous parlions          Vous parliez            Ils/elles parlaient

 

ตัวอย่างกริยา Finir = nous finiss.....ons

Je finissais              Tu finissais              Il/elle finissait

Nous finissions        Vous finissiez           Ils/elles finissaient

 

ตัวอย่าง กริยา Boireดื่ม = nous buv.....ons

Je buvais                Tu buvais                Il/elle buvait

Nous buvions          Vous buviez            Ils/elles buvaient

 

ระวังกริยาต่อไปนี้

 

Je/J’

Tu

Il/elle

Nous

Vous

Ils/elles

กริยาลงท้ายด้วย   -GER manger nager

voyager

mangeais

nageais

voyageais

mangeais

nageais

voyageais

mangeait

nageait

voyageait

mangions

nagions

voyagions

 

e หายไป

mangiez

nagiez

voyagiez

 

e หายไป

mangeaient

nageaient

voyageaient

กริยาลงท้ายด้วย

 -CER

commencer

effacer

commençais

effaçais

commençais

effaçais

commençait

effaçait

commencions

effacions

 

c ไม่มีหาง

commenciez

effaciez

 

c ไม่มีหาง

commençaient

effaçaient

 

 

รู้จักหน้าตา Imparfait แล้ว ทีนี้ก็มาดูกันว่า จะใช้อย่างไร

 

1.     ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกินระยะเวลายาวนานในอดีต เช่น สภาพสิ่งแวดล้อมและนิสัยคนที่เคยเป็นในอดีต

Avant(เมื่อก่อน), quand j’étais jeune, j’aimais jouer.ตอนเด็กฉันชอบเล่น

การเป็นเด็ก เกิดในอดีต เกิดนาน การเป็นเด็กไม่ใช่เป็นปุ๊บหายปั๊บ แล้วเมื่อตอนเป็นเด็กฉันก็ชอบเล่น ตอนนี้โตแล้ว เลิกเล่นแล้ว

Autrefois(สมัยก่อน), ma maison était en bois.บ้านฉันทำด้วยไม้

Il était studieux.เขาเคยเป็นคนขยัน

 

2.     ใช้บรรยายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดแทรกแล้วจบทันที เหตุการณ์ที่กำลังเกิด ใช้ Imparfait ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดแทรกใช้ Passé composé คู่นี้ต้องฝึกบ่อย ๆ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของลักษณะการเกิดของเหตุการณ์

จำรูปข้างล่างให้ดี

 

 

Mon père dormait(พ่อกำลังหลับ เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้น) quand je suis arrivée(เมื่อฉันมาถึง เหตุการณ์แทรก).

 

3.     ใช้กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกินเวลายาวนานคู่ขนานกันในอดีต

Pendant que vous voyagiez, nous apprenions le français à l’école.ขณะที่คุณเดินทาง เรากำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียน

 

4.     ใช้กับสำนวน Si ในประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 ไม่เป็นจริงในปัจจุบัน และ Si ที่แสดงการชักชวน

Si j’étais toi, je ne viendrais pas. ถ้าฉันเป็นเธอฉันไม่มาหรอก แต่ความจริงมา

Si on allait à la piscine?ไปว่ายน้ำกันไหม

 

คำบ่งเวลาที่บอกการเป็น Imparfait ที่สำคัญคือ Autrefoisสมัยก่อน, avantเมื่อก่อน, dans ma jeunesseเมื่อสมัยฉันสาวเป็นสาว หรือเป็นหนุ่ม เป็นต้น

 

Imparfait ต้องอาศัยการฝึกฝนมากพอสมควร หลายคนมักจะเอา Imparfait ไปเทียบกับ present perfect ในภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ถูก เพราะ Imparfait นั้นเกิดขึ้นกินระยะเวลายาวนานและจบสิ้นไปแล้ว แต่ present perfect ยังมีความต่อเนื่องของการกระทำในปัจจุบัน Imparfait นั้นตรงกับ past continuous มากกว่า เอาเถอะ พูดไปชวนสับสนเปล่า ๆ ที่สำคัญ ท่อง หาง ของ Imparfait ไว้ให้ดี

เพราะต้องใช้อีกหนึ่งครั้งในอนาคต...

ยิงปืนนัดเดียว นกสองตัว ชี้ช่องให้ถึงขนาดนี้ ใครละเลยก็ช่วยไม่ได้แล้วนะ ว่าแล้วก็ท่องซะ

ais, ais, ait, ions, iez, aientCopyright © 2010 All Rights Reserved.