ReadyPlanet.com


อยากช่วยเค้าขายจังเลย แต่สายการบินไหนของไทยจะซื้อเนี่ย ให้เค้ามาผลิตบ้านเราดีกว่า


http://www.youtube.com/watch?v=PxYv8c7Oajs&feature=share เพราะต่อไปผลิตอะไรถูกๆก็ผลิตไม่ได้อีกแล้วประเทศนี้อุตสาหกรรมพวกสิ่งทอน่าจะไปก่อนเพื่อน


Post by เพลง :: Date 2011-08-01 01:00:52 IP : 58.11.73.76


[1]

Opinion No. 1 (3302066)
http://www.youtube.com/watch?v=LaAJy39_Slw&feature=related
By เพลง Date 2011-08-01 01:06:19 IP : 58.11.73.76


Opinion No. 2 (3302128)
ขายอะไรกันเนี่ย
By อาจารย์ต้น Date 2011-08-01 21:01:17 IP : 115.87.73.246


Opinion No. 3 (3302147)
เครื่องบิน
By เพลง Date 2011-08-02 01:05:28 IP : 115.87.198.34


Opinion No. 4 (3302232)

โอ๊ะ ... เครื่องบินจีนเรอะ...

By อาจารย์ต้น Date 2011-08-02 20:20:02 IP : 110.169.210.51


Opinion No. 5 (3302238)
Non!
By เพลง Date 2011-08-02 20:52:07 IP : 58.8.229.128


Opinion No. 6 (3302242)
แล้วไป
By อาจารย์ต้น Date 2011-08-02 21:12:55 IP : 110.169.210.51


Opinion No. 7 (3354185)
แคนาดาค่ะ
By เพลง Date 2013-02-23 20:30:48 IP : 118.174.54.79[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail


Copyright © 2010 All Rights Reserved.