ReadyPlanet.com


มีอะไรในอนาคต


อีก 3 ปี เปิด เออีซี ไทยจะได้อะไร ที่รู้ตอนนี้ พยาบาลจากฟิลิปปินส์ลงทะเบียนขอมาทำงานที่เมืองไทยเืกือบสี่หมื่นคน ไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มที่ในไ่ม่ช้า คนแก่จะได้ประโยชน์อะไรจากเออีซี อืม เก็บตังค์แล้วกลับบ้านปลูกผัก เศรษฐกิจพอเพียง ดีกว่า


Post by อาจารย์ต้น :: Date 2012-06-30 21:26:09 IP : 124.120.242.73


[1]

Opinion No. 1 (3337618)
เราก็ต้องออกไปหาปลาในทะเลลึกด้วย ไม่งั้นก็ตาย จากการสอบถามนิสิตคณะประมง หลายคนอยากทำงานที่เป็นสิงคโปร์นะ
By เพลง Date 2012-06-30 21:49:38 IP : 118.172.89.210


Opinion No. 2 (3337621)
แล้ว หมอเก่ง ๆ จะไปหมดไหม
By อ. ต้น Date 2012-06-30 21:58:02 IP : 124.120.242.73


Opinion No. 3 (3337633)
มีทั้งเข้าและออก
By เพลง Date 2012-07-01 09:31:07 IP : 118.172.92.32[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mailCopyright © 2010 All Rights Reserved.