ReadyPlanet.com


ขอคำแนะนำการเรียนพูดภาษาฝรั่งเศส


เรียน อาจารย์ต้น ผมขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำเรื่องการฝึกทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศส จากอาจารย์ต้น ดังต่อไปนี้ครับ ๑. ผู้ที่มีความรู้ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสอยู่บ้าง ประมาณ ว่าอยู่ในระดับพื้นฐาน หากจะไปฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสล้วน ๆ ไม่มีการเรียนไวยากรณ์ร่วมด้วย โดยเริ่มต้นจากระดับพื้นฐานจะสามารถพัฒนาไปจนถึงขั้นใช้พูดในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในการทำงาน ได้หรือไม่ครับ ๒. จำเป็นต้องฝึกฝนการออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ก่อนที่จะไปฝึกทักษะการพูดฝรั่งเศสหรือไม่ครับ และถ้าไปฝึกทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศสโดยไม่มีการฝึกฝนการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสมาก่อน จะมีผลเสียในด้านใดหรือไม่เมื่อไปฝึกทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศส ๓. ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสถาบัน หรือสถานศึกษา หรือสโมสรใด ที่มีการสอนหรือเป็นแหล่งให้ฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวล้วน ๆ โดยไม่มีการสอนไวยากรณ์ควบคู่ไปด้วย หรือไม่ครับ ถ้ามี มีที่ใดบ้างครับ ขอความช่วยเหลืออาจารย์ต้นช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์ต้นมา ณ โอกาสนี้ ครับ


Post by จิตติ (jidute-at-gmail-dot-com) :: Date 2014-03-23 18:27:25 IP : 124.121.22.102


[1]

Opinion No. 1 (3396776)

๑. ผู้ที่มีความรู้ไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสอยู่บ้าง ประมาณ ว่าอยู่ในระดับพื้นฐาน หากจะไปฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสล้วน ๆ ไม่มีการเรียนไวยากรณ์ร่วมด้วย โดยเริ่มต้นจากระดับพื้นฐานจะสามารถพัฒนาไปจนถึงขั้นใช้พูดในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในการทำงาน ได้หรือไม่ครับ

พูดได้ครับ แต่จะต่อยอดไปสู่ภาษาขั้นสูงลำบาก เพราะไม่มีโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ดีรองรับครับ แต่ถ้าต้องการเพียงแค่พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน หรือการทำงานที่ไม่ต้องใช้ภาษายาก ๆ ก็สามารถทำได้ครับ

๒. จำเป็นต้องฝึกฝนการออกเสียงภาษาฝรั่งเศส ก่อนที่จะไปฝึกทักษะการพูดฝรั่งเศสหรือไม่ครับ และถ้าไปฝึกทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศสโดยไม่มีการฝึกฝนการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสมาก่อน จะมีผลเสียในด้านใดหรือไม่เมื่อไปฝึกทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศส

มีความจำเป็นครับ เพราะฐานเสียงภาษาฝรั่งเศสไม่เหมือนภาษาไทยอยู่หลายฐาน การฝึกฐานเสียงให้ดีก่อนจะทำให้พูดได้ชัดครับ ถ้าไม่ฝึกให้ดี อาจจะสือสารผิดพลาด หรือพูดไม่ชัดครับ เราจะขาดความมั่นใจเมื่อต้องพูดกับคนอื่น ๆ และจะเสียความมั่นใจเวลาคนถามกลับมาว่าพูดอะไร ฟังไม่ออก

๓. ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีสถาบัน หรือสถานศึกษา หรือสโมสรใด ที่มีการสอนหรือเป็นแหล่งให้ฝึกพูดภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวล้วน ๆ โดยไม่มีการสอนไวยากรณ์ควบคู่ไปด้วย หรือไม่ครับ ถ้ามี มีที่ใดบ้างครับ ขอความช่วยเหลืออาจารย์ต้นช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ

ส่วนใหญ่จะต้องเรียนไวยากรณ์ด้วยนะครับ เพราะไวยากรณ์เปรียบเสมือนลำต้นของภาษา ถ้าลำต้นไม่แข็งแรง กิ่งก้านก็ไม่สวยงาม ใบก็ไม่เติบโต แต่ถ้าลำต้นแข็งแรง จะต่อยอดให้สูงและสวยแค่ไหนก็ทำได้ครับ สาเหตุที่เน้นไวยากรณ์เพราะเราโตเป็นผู้ใหญ่ เกินที่จะเรียนรู้ด้วยกระบวนการธรรมชาติแบบเด็ก ๆ แล้วครับ เราจึงต้องมีไวยากรณ์เป็นหลักช่วยในการตัดสินใจครับ ส่วนสถานที่ฝึกษาภาษาฝรั่งเศสนั้น มีน้อยจนนึกไม่ออก นอกจากที่สมาคมฝรั่งเศสแล้ว ไม่เห็นมีที่อื่นเลย แล้วก็มีการเปิดสอนสำหรับบุคคลภายนอกบ้าง อย่างที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ หรือบางครั้งที่รามก็มีครับ นอกจากนั้น นึกไม่ออกครับ อยากถามอะไรเพิ่มเติม ถามได้ครับ

By อ. ต้น Date 2014-04-04 13:21:06 IP : 124.120.143.9


Opinion No. 2 (3397001)

 ขอบพระคุณอาจารย์ต้นครับ เป็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ และจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อไปครับ

By จิตติ Date 2014-04-04 22:20:43 IP : 124.121.54.97[1]


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mailCopyright © 2010 All Rights Reserved.