ReadyPlanet.com


อาจจะต้องหวนคืนวงการสอนติวอีกครั้ง


มีคนสนใจให้เปิดคอร์สอนภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน เพื่อเออีซี เพื่อการสอบเข้าเรียนต่อ ถ้าหลวมตัวรับปากแล้ว จะมีคนมาเรียนด้วยหรือเปล่านะ ฮ่า ๆ


Post by อาจารย์ต้น :: Date 2013-07-08 23:40:51 IP : 115.87.96.111


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mailCopyright © 2010 All Rights Reserved.