ReadyPlanet.com


ชาวประมง


เมื่อถึงจุดหนึ่งพื้นที่ก็เต็มไปด้วยปัญหาเดียวกันกับที่พบเห็นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีนักท่องเที่ยว (จำนวนมาก) pg slot

และชาวประมงใช้วิธีการทำลายล้างแบบเดียวกับที่ใช้กันมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 สิ่งเหล่านี้รวมถึงการใช้ดินระเบิดไซยาไนด์และอวนลากล่างเพื่อพยายามจับปลาจำนวนที่ลดน้อยลง pg slot autoPost by muranga (murangana-at-gmail-dot-com) :: Date 2021-08-27 16:35:36 IP : 223.205.227.73


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mailCopyright © 2010 All Rights Reserved.