ReadyPlanet.com


มีที่ไหนรับสมัครงานสอนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสบ้างคะ


หนูมีเพื่อนเป็นคนฝรั่งเศส สนใจมาสอนภาษาในประเทศไทย และจะมาไทยในช่วงเดือน ตุลาคม 2561 ค่ะ

มีใบ Certificate สอนภาษาอังกฤษ สามารถสอนได้ทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ 

มีที่ไหนที่สามารถสมัครงานได้บ้างคะPost by xiu (ืname-dot-zillzill-at-gmail-dot-com) :: Date 2018-09-21 23:21:24 IP : 182.232.151.22


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail


Copyright © 2010 All Rights Reserved.